Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

„ŚWIADKOWIE CZASU”- DZIAŁAŃ CIĄG DALSZY

  • Sekretariat

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie prowadzi dalsze działania w ramach projektu "W poszukiwaniu siebie". Środki na realizacje działań projektowych jednostka OSP pozyskała z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W zajęciach dydaktycznych pod hasłem „Świadkowie Czasu” biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z gminy Komarów-Osada. Pomniki, cmentarze i miejsca pamięci lokalnej'' pod taką nazwą odbyła się lekcja historii w Szkole Podstawowej w Zubowicach.

Dzieci przeszły ze szkoły na sąsiadujący z nią teren dawnego niemieckiego stalagu (obozu) dla jeńców radzieckich z 1942 roku. Tam obejrzały kamienny obelisk poświęcony zabitym i zmarłym żołnierzom. Prowadzący zajęcia, pan Robert Kowalski, pokazał im teren dawnego obozu i opowiedział jego historię, zwracając uwagę na warunki w jakich przebywali więźniowie. Przypomniał relacje mieszkańców wsi na ten temat. Następnie grupa przeszła obok dawnych zabudowań składu buraczanego, zlewni mleka, magazynu spółdzielni ogrodniczej i sklepu spożywczego z lat 60-70 XX wieku. Opowiedziano kiedy powstały i jak były kiedyś ważne dla rolnictwa  w całej okolicy-gdzie są gleby pszenno-buraczane. Prowadzący pokazał dzieciom miejsce dawnego młyna zbożowego w centrum miejscowości. Dalej uczniowie weszli na teren dawnego cmentarza prawosławnego ,,ruskiego''. Oglądano jak jest położony i jakie ma rozmiary. Została przedstawiona jego historia i znaczenie dla miejscowości, a także historia wysiedlenia prawosławnych mieszkańców po drugiej wojnie światowej. Dzieci policzyły i opisały wygląd zachowanych kamiennych nagrobków (kilkanaście) z początku XX wieku. Prowadzący odczytał i omówił zebranym wszystkie napisy nagrobne na cmentarzu .Przypomniano co się stało z dawnymi prawosławnymi mieszkańcami wsi(wysiedlenia).Niektóre nazwiska były znajome dla uczniów. Zwrócono uwagę na potrzebę uporządkowania i zadbania o to miejsce pamięci znajdujące się w centrum Zubowic. Z cmentarza grupa udała się drogą w stronę Duba i zabudowań tzw. ,,Starej Wsi”. Położona ona jest ok.200 metrów na północ w stronę rzeki Sieniochy od obecnej głównej drogi. Przewodnik omówił dzieciom początki osadnictwa na tym terenie w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Zwrócił uwagę, że najstarsze, unikalne i mało znane wszystkim ślady osad słowiańskich w Polsce pochodzą z zachodniej części Zubowic (V-VI wiek)! Czekają ciągle od wielu lat (1993 rok) na kolejne badania i opis, a także szeroką promocję w świecie. Grupa obejrzała monumentalny ponad 200 letni kamienny krzyż z I połowy XIX wieku znajdujący się na ziemnym kopcu przy dawnym skrzyżowaniu szlaków Dub-Wożuczyn i Komarów-Tyszowce. Kopiec obecnie po zbudowaniu nasypu drogowego w XX wieku nie wyróżnia się mocno w terenie. Uświadomiono zmiany jakie się dokonały w ciągu setek lat w środowisku naturalnym, osadnictwie, przebiegu dróg itp. Kolejnym ważnym miejscem obejrzanym podczas wycieczki pieszej była dawna cegielnia Wysockiego. Zlokalizowana na południe od centrum Zubowic, za cmentarzem parafialnym, przy wylocie długiego i malowniczego wąwozu. Zachowały się resztki ściany  i ceglana podstawa stalowego komina. Grupa weszła na teren wąwozu i do sąsiadującego z nim głębokiego wyrobiska gliny. Dzieci mogły zobaczyć ciekawe ukształtowanie terenu w wąwozie i drzewa porastające strome ściany o wysokości dochodzącej do kilkunastu metrów. Przewodnik wraz z nauczycielem omówili działanie cegielni, oraz suszarni owoców działającej w tym miejscu w latach 50-60 XX wieku na rzecz okolicznej ludności. Zwrócono także uwagę uczniom na położenie miejscowości na rozległym terenie o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Od płaskich bagien, łąk i pastwisk w dolinie Sieniochy, przez lekko pofałdowane pola, ogrody i zabudowę wsi ,do pagórkowatych, porozcinanych głębokimi i długimi wąwozami garbów Grzędy Sokalskiej. Uczniowie dowiedzieli się ,że Zubowice mają miejscami najżyźniejsze gleby w całej gminie ,a nawet Polsce co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Stąd liczne sady ,ogrody ,uprawy owoców i warzyw. Kiedyś (lata 70-90 XX wieku.) istniały tu szklarnie i duże tunele foliowe .Po drodze przy cmentarzu parafialnym prowadzący zajęcia pokazał dzieciom pamiątkowy, nowy krzyż drewniany. Niestety bez napisów jakie były na oryginalnym. Poświęcony ludziom ocalonym z rzezi UPA w Oszczowie wiosną 1944 roku. Ostatnim miejscem podczas wycieczki była ,,magiczna droga'' prowadząca od cmentarza na południe. Miejsce stało się szerzej znane w 2006 roku. Wiele osób twierdzi, że samochód lub inny pojazd mechaniczny zostawiony na wyłączonym silniku rusza na niej i toczy się powoli pod górkę wbrew zasadom grawitacji. Czy tak jest? Zdania są podzielone-według przewodnika jest to po prostu złudzenie i tak naprawdę droga ciągle się wznosi na południe, tylko z różną intensywnością. W każdym bądź razie już setki kierowców i ciekawskich chciało się o tym przekonać, a miejsce i same Zubowice stały się z tego powodu słynne na całym świecie. Tym ,,magicznym'' akcentem i ożywioną dyskusją zakończono lekcję historii w plenerze. Dzieci wróciły do szkoły.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30