Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań

  • Sekretariat

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego oraz w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terminem składania ofert do 1 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty.

Realizację zadań objętych konkursem ofert powierzono:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Legion” Komarów.

- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze.

 

                                                         (-) Wójt Gminy

                                                         Wiesława Sieńkowska

 

 

 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30