Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników

  • Sekretariat

W ramach złożonego przez Gminę Komarów-Osada wniosku do Ministra Sprawiedliwości w dniu 21 sierpnia 2018 roku w Lublinie Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jadwigi Wróblewskiej podpisała umowę na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.

Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja zadań w ramach ogłoszonego w dniu 26 czerwca 2018 roku Programu I, Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina nabędzie wyposażenie i sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj.: OSP Komarów-Osada i OSP Zubowice na łączną kwotę 34.000,00 zł.

Jednostki OSP doposażone w odpowiedni, nowoczesny sprzęt będą mogły szybko i efektywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, co z pewnością przyczyni się do uratowania wielu istnień ludzkich. Podniesie to również morale druhów ochotników, że reagując szybko i mając odpowiedni sprzęt mogą ratować ludzi i służyć im w sposób najskuteczniejszy z możliwych.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30