Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Mieszkańcy ze sportowym duchem

 • Andrzej Łyś

Tradycyjnie sportowcy naszej gminy rywalizowali na  Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi oraz w  Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego. Tym razem zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP oraz rywalizacja sportowa odbywały się w dniach 23 i 24 czerwca na obiektach sportowych gminy Miączyn. Gminę Komarów reprezentowało 60  zawodników

W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP uczestniczyły trzy drużyny - dwie z Komarowa - Osady i jedna z Księżostan. Drużyny zajęły następujące miejsca:

 • II miejsce dziewczęta z Komarowa-Osady
 • V miejsce drużyna kobieca z Księżostan
 • VI miejsce chłopcy z Komarowa-Osady

W lekkoatletycznych zmaganiach komarowska młodzież jak zawsze stanęła na wysokości zadania i wywalczyła czołowe miejsca na podium:

 • I miejsce skok w dal w kategorii dziewcząt - Sabina Jachymek
 • II miejsce w rzucie lotką do tarczy w kategorii chłopcy - Rafał Jednacz
 • III miejsce w skoku w dal - Kacper Pytlik
 • III miejsce w skoku w dal - Michał Kurzępa

Udział w Powiatowych Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi to doskonały sposób na popularyzację aktywności fizycznej oraz forma popularyzacji sportu wśród różnych grup wiekowych. Przede wszystkim jednak jest to ważne dla młodego pokolenia mieszkańców wsi, którzy w ten sposób uczą się  przestrzegania obowiązujących w sporcie zasad fair play oraz zdrowej rywalizacji. Młodzież włączona w różne inicjatywy sportowe uczy się życia w zespole oraz pielęgnuje takie wartości, jak uczciwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, kulturę słowa, obowiązkowość, dyscyplinę, wytrwałość, opanowanie oraz poszanowanie zasad czystej gry. Natomiast doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego, a co za tym idzie, kształtowaniu charakteru.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30