Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o uchyleniu decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., znak GKN.6824.2.536.2016 Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Antoniówka

  • Sekretariat

Treść decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 9 marca 2018 r. znak GN-V.7511.2.2018.KD o uchyleniu w całości decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., znak GKN.6824.2.536.2016 Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Antoniówka, obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie oraz przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji dostępna jest pod adresem:

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1247752

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30