Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Z MUZYKĄ PRZEZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  • Sekretariat

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej  realizuje projekt „Z muzyką przez niepełnosprawność” mający na celu: podniesienie poziomu umiejętności społecznych 10 osób wykluczonych społecznie z niepełnosprawnością z obszaru LGD „Ziemia Zamojska” poprzez wsparcie działań terapeutyczno-edukacyjnych polegających na zastosowaniu innowacyjnej formy terapeutycznej w postaci warsztatów muzycznych przyczyniających się do podniesienia poziomu aktywności społecznej osób wykluczonych przyczyniających się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego na terenie LGD „Ziemia Zamojska”  od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

Osoby z niepełnosprawnością z terenu gmin: Miączyn, Sitno, Łabunie i Komarów-Osada chętne aby wziąć udział w tym projekcie prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w Wolicy Brzozowej 21, 22-435 komarów-Osada bądź zgłaszanie się po nr tel 516-165-287.

Rekrutacja trwa do 28 grudnia 2017 roku.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30