Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Poznaj przyrodnicze i krajobrazowe walory gminy w wydanej publikacji „Uroki natury gminy Komarów-Osada”

  • Sekretariat

Przedstawiamy wydaną na zlecenie Gminy Komarów-Osada przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie publikację o tematyce ekologicznej w formie broszury promującej przyrodnicze i krajobrazowe walory gminy pt.: „Uroki natury gminy Komarów-Osada”.

Publikacja stanowi źródło wiedzy na temat fauny i flory w gminie, ukazuje ciekawe zakątki przyrody, specyficzne gatunki roślin i zwierząt, urokliwe miejsca godne uwagi. Służy udokumentowaniu i przedstawieniu tego co dotychczas nie jest rozpoznane, poszerzeniu wiedzy oraz podniesieniu świadomości w zakresie wiedzy o ojczystej przyrodzie, o zasadach gospodarowania z poszanowaniem jej bogactwa i walorów.

W załączeniu do pobrania publikacja „Uroki natury gminy Komarów-Osada”.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30