Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Nagrody dla najaktywniejszych - Stowarzyszenia z Gminy Komarów-Osada nagrodzone

  • Sekretariat

12 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury w Sitnie odbyło się podsumowanie konkursu „Najciekawsza Inicjatywa Lokalna 2016” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Zamojska”. Dla mieszkańców gminy Komarów-Osada był to bardzo radosny dzień. Dwa nasze Stowarzyszenia znalazły się wśród laureatów konkursu.

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” z Wolicy Brzozowej Zajęło I miejsce za projekt „Gra w życie – kontynuacja” podejmującej działania na rzecz aktywizacji i usamodzielniania osób niepełnosprawnych, m.in. utrzymanie mieszkań treningowych, w którym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej uczą się samodzielności w wykonywaniu codziennych prac domowych i samoobsługowych. Wartość projektu wynosiła 204.910 zł, dofinansowanie z programu FIO 2016 to kwota 182.110,00 zł, wkład własny finansowy – 10.500,00 zł a wkład osobowy (wolontariat) – 12.300,00zł

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze za projekt „Gmina Komarów-Osada inkubatorem aktywności społecznej” otrzymało wyróżnienie. Projekt adresowany był do mieszkańców gminy i miał za cel zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, wzmocnienie integracji środowiska oraz promocję Gminy Komarów-Osada i jej dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez m.in. organizację: Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Ułańskiej, wydarzenia patriotyczno-edukacyjnego „Echa przeszłości” (obchody 96 rocznicy Bitwy pod Komarowem), gry terenowej czy konferencji „Lubelszczyzna i Komarów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Komarów-Osada. Wartość projektu wynosiła 133.600,00 zł, dofinansowanie z programu "FIO 2016" - 96975,00 zł, wkład własny finansowy (środki pochodzące z dotacji Gminy Komarów-Osada) – 7.225,00 zł i wkład własny osobowy (wolontariat) -29.400,00 zł.

Prezeski obu stowarzyszeń Pani Dorota Mazur i Pani Iwona Pełypyszyn odebrały z rąk Pani Prezes LGD „Ziemia Zamojska” nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za dotychczasową działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy, za poświęcony czas, energię i dobre praktyki. Jednocześnie życzymy wytrwałości i skuteczności w dążeniu do wytyczonych celów, odwagi w podejmowaniu kolejnych inicjatyw, satysfakcji z pracy dla drugiego człowieka oraz pomyślności w działaniu i życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.  

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30