Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Śpiew prosto z serca

  • Sekretariat

Kolejny piętnasty już raz w dniu 29 listopada 2017 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez  gospodarzy uroczystości:  Panią Wójt Gminy Komarów-Osada  Wiesławę Sieńkowską  oraz Panią Kierownik  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Pan Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego.

W drugiej części głos został oddany występującym 12 zespołom z   warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka szkolno-wychowawczego z pięciu powiatów : zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią    i radością śpiewając razem z nimi.

Wszyscy  artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Organizatorzy przeglądu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafia Rzymskokatolicka w Komarów-Osada oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Marian Rojek.

Wszyscy obecni na przeglądzie zabrali ze sobą niesamowity nastrój i zatrzymali się na chwilę ceniąc wszystko co przynosi życie.

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30