Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Radosne obchody Narodowego Święta Niepodległości

  • Sekretariat

10 listopada 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Komarowie - Osadzie i gimnazjum przedstawili dla rodziców i społeczności szkolnej uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na tegoroczny słowno – muzyczno – taneczny montaż złożyły się patriotyczne utwory polskich poetów, pieśni oraz tańce ludowe. 11 listopada gimnazjaliści i ich młodsi koledzy zaprezentują się również przed mieszkańcami gminy, uświetniając lokalne obchody tej radosnej uroczystości. Dla wszystkich uczestników uczniowie przygotowali biało – czerwone kotyliony - symbol patriotyzmu.

Za  przygotowanie montażu odpowiedzialni byli nauczyciele: Pani Jolanta Skowronek, Pani Katarzyna Gajewska – Pleskaczyńska, Pani Justyna Szeremeta, Pani Agnieszka Opalińska, Pani Anna Podgórska oraz Pan Marek Biszczan.

Tegoroczne szkolne obchody były wyjątkowe, gdyż tego dnia zostały wręczone pierwsze nagrody przyznane przez Wieczystą Fundację Kapitana Mieczysława Kostrubca. Zgodnie z jej założeniami otrzymały je uczennice klas gimnazjum w Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie, które w poprzednim roku szkolnym uzyskały wysokie wyniki w nauce, a także wyróżniły się wzorową postawę, związaną z umiłowaniem oraz pielęgnowaniem narodowej tradycji, kultury i języka. Zarząd fundacji w składzie: Jerzy Pałczyński, Wiesława Sieńkowska, Anna Maryńczak oraz fundator – Mieczysław Kostrubiec na wniosek rady pedagogicznej przyznał nagrody pieniężne oraz dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej następującym uczennicom: Martynie Żyła (kl. III), Kamili Szali (kl. III) oraz Kindze Orkiszewskiej (kl. II). Sam fundator ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości, więc w jego imieniu nagrody wręczyli obecni na uroczystości członkowie kapituły. Wójt Gminy pogratulowała młodym artystom występu, a nagrodzonym uczennicom tak wyjątkowego wyróżnienia. Zachęciła również pozostałych uczniów do realizacji swoich edukacyjnych zainteresowań, które pozwolą im w przyszłym roku znaleźć się w gronie nagrodzonych.  

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30