Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera – z poza sektora przedsiębiorstw do projektu np. Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada

  • Sekretariat
Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z poza sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada”.

Inwestycje zgłaszane przez oferentów – potencjalnych partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem:

http://komarow.pl/images/artykuly/LPR_Komarw_Osada.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera

Termin składania ofert od 03.10.2017r. do 24.10.2017r.

 

Komarów-Osada, 03.10.2017r

 

Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30