Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Dobra informacja dla mieszkańców Swaryczowa, Tuczap, Duba i Tomaszówki

  • Sekretariat

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że w wyniku działań Starosty Zamojskiego Pana Henryka Mateja, droga powiatowa nr 3275L Zubowice-Kotlice w dniu 29 maja 2017r. została zakwalifikowana do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pod nazwą projektu: „Improvement of border region road infrastructure in the following districts: Zamosc (Poland) and Sokal (Ukraine), combined with promotion of pro-ecology solutions.” (tłumaczenie: Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych).

Planowane dofinansowanie wynosi 2 249 712,90 Euro co stanowi około 9,5 miliona złotych*.

Obecnie Starosta Zamojski zlecił wykonanie projektu budowlanego na realizację przedmiotowej inwestycji.

O dalszych działaniach podejmowanych przez Starostę Zamojskiego dotyczących drogi przebiegającej przez teren Naszej gminy, mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

W załączeniu lista projektów które zostały zakwalifikowane (projekt dotyczący Naszej drogi jest pod poz. 4)

* W ramach przedmiotowego projektu planowany jest remont drogi powiatowej nr 3275L (Kotlice – Zubowice) o długości 10,6 km oraz drogi nr 3276L (Horyszów – Przewale) o długości 0,4 km a także budowa i przebudowa 3 km drogi na Ukrainie.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30